Ἀρχεῖα κατηγορίας: ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ), ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ), ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σχολιάστε

31 Ἰουλίου 2012 · 6:13 π.μ.