Ἀρχεῖα κατηγορίας: ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ

EARLY BURIALS FROM THE AGORA CEMETERIES

EARLY BURIALS FROM THE AGORA CEMETERIES

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

28 Ὀκτωβρίου 2013 · 5:05 μ.μ.

Theurgy and the Soul ,The Neoplatonism of Iamblichus , Shaw Gregory

Theurgy and the Soul , Shaw Gregory

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

15 Ἰουνίου 2013 · 12:23 π.μ.

The Cambridge companion to the Aegean Bronze Age Cynthia W. Shelmerdine

The Cambridge companion to the Aegean Bronze Age Cynthia W. Shelmerdine

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Cambridge ΣΤΙΣ ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Σχολιάστε

7 Ἰουνίου 2013 · 10:12 μ.μ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) A NEW COMPANION TO HOMER , POWELL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) A NEW COMPANION  TO HOMER , POWELL

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

7 Ἰουνίου 2013 · 9:49 μ.μ.

POLIS, an Introduction to the Ancient Greek City State

POLIS,  an Introduction to the Ancient Greek City State

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

7 Ἰουνίου 2013 · 9:19 μ.μ.

Religion in Hellenistic Athens Jon D. Mikalson

Religion in Hellenistic Athens  Jon D. Mikalson

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

24 Ἀπριλίου 2013 · 2:12 π.μ.

A ROMAN TOWN – ΜΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΩΜΟΠΟΛΗ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

A ROMAN TOWN - ΜΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΟΜΩΠΟΛΗΜ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α Town Somewhere
The Forum
Αt thc Baths
Α House in Town
Builders at Work
Shops and Taverns
Α Roman Holiday
The Town,s DeΓenses
Temples and Gods
The Gods and Goddesses
Rome
Α Town that was Buried
Ιmportant Happenings
Glossary of terms
Ιndex

Σχολιάστε

27 Μαρτίου 2013 · 9:50 μ.μ.

ANCIENT GREEK CULTS – J.LARSON

ANCIENT GREEK CULTS - J.LARSON

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

CONTENTS
List of illustrations ix
Preface and acknowledgments xi
Frontispiece maps xii
1 Methods, sources, and concepts for the study of ancient
Greek cults 1
2 Progenitor and king: Zeus 15
3 Lady of grand temples: Hera 29
4 Mistress of citadels: Athena 41
5 Ruler of elemental powers: Poseidon 57
6 Mistresses of grain and souls: Demeter and
Kore/Persephone 69
7 Guarding and guiding the city: Apollo 86
8 The tender and the savage: Artemis 101
9 The persuasive goddess: Aphrodite 114
10 Epiphany and transformation: Dionysos 126
11 Dear to the people: Hermes, Pan, and nature deities 144
12 Divine specialists: other Panhellenic deities 156
13 Strangers and indigenes: latecomer and regional deities 170
14 Anomalous immortals: hero-gods and heroine-goddesses 183
15 The powerful dead: heroes and heroines 196
Notes 208
Bibliography 222
Index of primary sources 265
Index of divine, heroic, and mythic figures 276
General index 283

Σχολιάστε

24 Μαρτίου 2013 · 2:03 π.μ.

ARCHAIC ERETRIA, A POLITICAL AND SOCIAL HISTORY FROM THE EARLIEST TIMES TO -490, K. WALKER

ARCHAIC ERETRIA, A POLITICAL AND SOCIAL HISTORY FROM THE EARLIEST TIMES TO -490, K. WALKER

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

Σχολιάστε

16 Μαρτίου 2013 · 4:59 π.μ.

THUCYDIDES, THE HISTORY OF THE PELOPONNESIAN WAR (AUDIOBOOK)

Narrator: Charlton Griffin

Historians universally agree that Thucydides was the greatest historian who has ever lived, and that his story of the Peloponnesian conflict is a marvel of forensic science and fine literature. That such a triumph of intellectual accomplishment was created at the end of the fifth century B.C. in Greece is, perhaps, not so surprising, given the number of original geniuses we find in that period. But that such an historical work would also be simultaneously acknowledged as a work of great literature and a penetrating ethical evaluation of humanity is one of the miracles of ancient history. For in the pages of Thucydides we find examples of every ethical and political problem ever faced by democratic governments in the last 2,400 years. And it was all organized and written with a breathtaking skill and dramatic intensity which have never been equaled. In complete contrast to the furious passions which raged around him, Thucydides described events with a cool detachment and an absolute impartiality that is little short of miraculous.

The Peloponnesian War is organized into eight parts (“books”). This recording uses the highly esteemed translation of Benjamin Jowett. There are several essays preceding and following the work.

Σχολιάστε

28 Φεβρουαρίου 2013 · 9:24 π.μ.