Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαρτίου 2013

A ROMAN TOWN – ΜΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΩΜΟΠΟΛΗ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

A ROMAN TOWN - ΜΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΟΜΩΠΟΛΗΜ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α Town Somewhere
The Forum
Αt thc Baths
Α House in Town
Builders at Work
Shops and Taverns
Α Roman Holiday
The Town,s DeΓenses
Temples and Gods
The Gods and Goddesses
Rome
Α Town that was Buried
Ιmportant Happenings
Glossary of terms
Ιndex

Σχολιάστε

27 Μαρτίου 2013 · 9:50 μ.μ.

ANCIENT GREEK CULTS – J.LARSON

ANCIENT GREEK CULTS - J.LARSON

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

CONTENTS
List of illustrations ix
Preface and acknowledgments xi
Frontispiece maps xii
1 Methods, sources, and concepts for the study of ancient
Greek cults 1
2 Progenitor and king: Zeus 15
3 Lady of grand temples: Hera 29
4 Mistress of citadels: Athena 41
5 Ruler of elemental powers: Poseidon 57
6 Mistresses of grain and souls: Demeter and
Kore/Persephone 69
7 Guarding and guiding the city: Apollo 86
8 The tender and the savage: Artemis 101
9 The persuasive goddess: Aphrodite 114
10 Epiphany and transformation: Dionysos 126
11 Dear to the people: Hermes, Pan, and nature deities 144
12 Divine specialists: other Panhellenic deities 156
13 Strangers and indigenes: latecomer and regional deities 170
14 Anomalous immortals: hero-gods and heroine-goddesses 183
15 The powerful dead: heroes and heroines 196
Notes 208
Bibliography 222
Index of primary sources 265
Index of divine, heroic, and mythic figures 276
General index 283

Σχολιάστε

24 Μαρτίου 2013 · 2:03 π.μ.

Ἂς σώσουμε τὴν Ἀκρόπολη- http://www.projethomere.com

Ἂς σώσουμε τὴν Ἀκρόπολη- http://www.projethomere.com

Σχολιάστε

23 Μαρτίου 2013 · 3:58 π.μ.

ΟΒΙΔΙΟΣ, ΤΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΟΒΙΔΙΟΣ, ΤΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

22 Μαρτίου 2013 · 3:08 μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ, ΒΙΒΛΙΑ Α-Β, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ,ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ , ΑΠΟΔΟΣΗ.Ε. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ, ΒΙΒΛΙΑ Α-Β, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ,ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ , ΑΠΟΔΟΣΗ.Ε. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

22 Μαρτίου 2013 · 2:38 μ.μ.

ARCHAIC ERETRIA, A POLITICAL AND SOCIAL HISTORY FROM THE EARLIEST TIMES TO -490, K. WALKER

ARCHAIC ERETRIA, A POLITICAL AND SOCIAL HISTORY FROM THE EARLIEST TIMES TO -490, K. WALKER

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

Σχολιάστε

16 Μαρτίου 2013 · 4:59 π.μ.

CRETAN PICTOGRAPHS and PRAE-PHOENICIAN SCRIPT A.EVANS

CRETAN PICTOGRAPHS and PRAE-PHOENICIAN SCRIPT A.EVANS

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Σχολιάστε

8 Μαρτίου 2013 · 4:12 π.μ.