Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαΐου 2012

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Εισαγωγή Βιβλίου :
Οι μέριμνες του βίου εγκυμονούνται από τη συνθήκη
που διέπει το ίδιο το φαινόμενο της ζωής. Ο άνθρω-
πος, δηλαδή, κατέχεται από το σώμα του, ενώ έχει
την ψευδαίσθηση πως το κατέχει. Το ανθρώπινο στοι-
χείο αποκρυσταλλώθηκε και εκφράστηκε σε μια αντι-
φατική υλικότητα. σ’ ένα σώμα που εξαντλεί τις ζωτι-
κές του λειτουργίες στο εσωτερικό του, που ζει και πε-
θαίνει μέσα του, ενώ είναι αμετάστρεπτα προσανατο-
λισμένο έξω από τον εαυτό του, στο χώρο που ορίζει
το περίγραμμά του. Τον άνθρωπο, λοιπόν, συνέχει
μια διαρκής αυταπάτη. ό,τι υπάρχει από αυτόν είναι η
ύλη του, και είναι το μόνο που δεν μπορεί να δει πως
είναι. Για τον εαυτό του, και μόνο σε στιγμές δεινής
αυτογνωσίας, είναι ον που γνωρίζει, που αισθάνεται
και, μαζί, σκέπτεται. Αναπόδραστα, δηλαδή, στρέφε-
ται έξω από το σώμα του, στο οποίο προώρισται να
μην αναγνωρίσει ποτέ την ταυτότητά του.

Εἰκόνα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ :

http://www.mediafire.com/view/?9bgztrx28yey7lu

——————————————————————————————————————————

Ρίξτε το μια ματιά στο Calameo :

http://en.calameo.com/read/0011463518e756f0af2ca

Σχολιάστε

Ἀρχειοθετήθηκε ὡς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΣΑΠΦΩ, ΑΠΑΝΤΑ

Εισαγωγή, Σχόλια, Αρχαίο κείμενο, Νεοελληνική απόδοση

Εἰκόνα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :

Ένας τόμος :

http://www.mediafire.com/view/?b59fz3gyiopemg4

————————————————————————————————

Ρίξτε το μια ματιά στο Calameo :

http://en.calameo.com/read/00114635146b0e35c49aa

Καλή Ανάγνωση !

Σχολιάστε

Ἀρχειοθετήθηκε ὡς ΣΑΠΦΩ

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΑ , Α΄, Β΄

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ :
Ο συγγραφέας της βιβλιοθήκης εξακολουθεί να αποτελη ένα πρόβλημα για τη φιλολογική επιστήμη.
Στην Ελληνική Γραμματεια η Βιβλιοθηκη αναφέρεται ως έργο του Απολλόδορου.
Τίνος όμως Απολλόδωρου ;
Η ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων γνωρίζει έναν Απολλόδωρο, τον επιφανή Αθηναίο Γραμματικό, τον ικανότερο μαθητή του Αρίσταρχου και του στωϊκού φιλοσόφου Παναϊτιου.

Εἰκόνα

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ :

ΤΟΜΟΣ Α΄   http://www.mediafire.com/view/?9p1vannj209am7a

ΤΟΜΟΣ Β΄   http://www.mediafire.com/view/?f9m793bphll9c5j

———————————————————————————————————-

ΡΙΞΤΕ ΤΟ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ CALAMEO :

http://en.calameo.com/read/001146351ad25af007f5c

Σχολιάστε

Ἀρχειοθετήθηκε ὡς ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ